Velkommen

1. juni – 31. august, Tønsberg

For English pages see drop down menus


<GIPT> Roten til ordet gave er det gammelnorske ‘gipt’, som også er opphavet til det engelske ordet ‘gift’. En gave er noe som blir gitt uten forventning om betaling.


Velkommen til <GIPT> og takk for interessen. <GIPT> er et deltagende kunstprosjekt, ledet av Robbie Coleman og Jo Hodges (Skottland) og Linn Horntvedt (Norge). Vi lager en serie offentlige arbeider som undersøker overføring av informasjon og ideer gjennom sted, tid, handel og kultur med frøet som metafor. Prosjektet vil se på metoder for å dele gjennom gaver, generøsitet og åpen kildekodetilgang (open source). Vi responderer til Tønsbergs middelalderhistorie fra Olavskloster (datert fra slutten av 1100- tallet) ved å opprette en midlertidig offentlig hage ved rundkirkeruinen, som hørte til Olavsklosteret. I urtehagen skal det dyrkes spiselige planter og urter som var kjente i klosterhagene i middelalderen, og alle som vil kan bruke hagen. Hagen, som bygges ut i fra et design med åpen kildekode (open source), tar sikte på å gi rom for både refleksjon og ettertanke, men også åpne til samtaler om framtidig bruk av stedet.

Prosjektet fungerer som et knutepunkt mellom fortiden og framtiden. I en tid definert av utfordringer omkring eierskap av landområder, informasjon, ideer, og tilogmed frø, undersøker <GIPT> alternative modeller for distribusjon og oppfordrer til samtaler om hvilke sosiale verdier som kan bli nødvendige for å møte en usikker framtid.

DATOER: Kom gjerne innom og bli involvert

1 juni – Frøpakke-workshop i Tønsberg og Færder bibliotek 12.00-16.00
6 juni – Kunstnersamtale, Vestfold Kunstsenter 18.00.20.00
7 juni – Frøpakke-workshop i Tønsberg og Færder bibliotek 12.00-16.00
12 juni – Dugnad – bygging av urtehage/ donering av planter/ deling av frø og planter. Rundkirkeruinen 16.00 – 19.00. Vafler fra 16.30!

Info om dugnad:

Bygge – Dele – Spise

Bli med og hjelpe oss å bygge en urtehage i rundkirkeruinene fra et design med åpen kildekode (open source). Hagen skal fylles med spiselige planter og urter og vil være tilgjengelig for alle å bruke. Vi håper publikum vil donere og dele planter fra egen hage. Du kan også bytte og dele frø med andre.

NB: Det er viktig at alle planter, urter eller frø du tar med deg er spiselige!

Vafler fra 17.30. Ta med og del ditt favoritt -tilbehør.

Åpent for alle. Gratis.

15. Juni – hageåpning i rundkirkeruinen 15.00

  • ”Blomstringen” korframførelse
  • Offisiell hageåpning med Tønsbergs ordfører Petter Berg
  • Eivind Luthen fra Rundkirkens Venner forteller
  • Bytte av planter og frø

Fullt åpningsprogram kommer snart

15. juni – 31. august er urtehagen åpen og tilgjengelig for alle å bruke.

18. juli – Byvandring med Per Arvid Åsen fra Naturmuseum og Botanisk hage – Universitetet i Agder som forteller om middelalderplanter i Tønsberg sentrum. Tidspunkt og sted for oppmøte kommer.

<GIPT> er del av KA:5 KUNSTLED Vestfold 2019, det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. Fokus denne gang er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skotland og på Island.